Personal tools
You are here: Home Publications Books Sortehavsstudier
Document Actions

Sortehavsstudier

 

Sortehavet, som grækerne kaldte Pontos Euxeinos eller "Det Gæstmilde Hav" er fokus for denne serie, som beskæftiger sig med etniske relationer, kulturel interaktion og økonomisk indbyrdes afhængighed i Sortehavsregionen i perioden ca. 700 f.Kr.-325 e.Kr., men med hovedfokus på årene ca. 400 f.Kr.-100 e.Kr.

Selv om Sortehavsregionen ses under et, er fokus koncentreret om de nordlige og sydlige kyster af Sortehavsregionen, dvs. det område, som svarer til det moderne Rusland, Ukraine og Tyrkiet.

Udgivelserne behandler især emner såsom center-periferi forhold og kulturel interaktion som udtryk for etniske og kulturelle strategier. Analyserne er baseret på en opfattelse af Sortehavsregionen som forbindelsesled mellem Asien og Europa op igennem tiderne.

Alle artikler i bøgerne kan downloades som pdf-filer.

 

SHS 1 omslag
SHS 1
     
                           
SHS2forside
SHS 2

                                  
SHS3fors
SHS 3

                                  
SHS4fors
SHS 4

                                  

 

Sortehavsstudier 1

På randen af det ukendte

 

Sortehavsstudier 1

Redigeret af Tønnes Bekker-Nielsen & George Hinge
Aarhus University Press 2003

 

Sortehavet lå ved den yderste rand af den græsk-romerske verden. Gennem det meste af oldtiden havde man kun uklare forestillinger om Pontos Euxeinos, "Det gæstmilde Hav", og om de folkeslag der boede omkring det. I denne bog fortæller fem antikforskere om hvordan Sortehavsregionens geografi og etnografi blev beskrevet hos fem antikke forfattere: Herodot (ca. 484-425 f.Kr.), Xenofon (ca. 430-355 f.Kr.), Strabon (ca. 64 f.Kr.-24 e.Kr.), Ptolemaios (ca. 100-170 e.Kr.) og Ammianus Marcellinus (ca. 330-400 e.Kr.).
 
 

 

Udskriv forord        Download pdf-filer        Bestil bogen          Anmeldelser       

 

Sortehavsstudier 2

Mennesker og guder ved Sortehavets kyster

 

SHS2forsideRedigeret af Pia Guldager Bilde & Jakob Munk Højte
Aarhus University Press 2004

 

Sortehavet var i antikken mødested for flere forskellige kulturer. I steppelandet nord for Sortehavet boede skythiske nomadestammer, langs hele kyststrækningen anlagde grækerne kolonier og i sydøst gjorde Persien sin indflydelse gældende. I dette kludetæppe af kulturpåvirkninger tog vante religiøse forestillinger nye former, når de skulle tilpasses lokale forhold. Fem antikforskere behandler i denne bog forskellige aspekter af det religiøse liv, som det udspillede sig ved Sortehavets kyster.

 

 

 

Udskriv forord        Download pdf-filer        Bestil bogen          Anmeldelser       

 

 

 

Sortehavsstudier 3

Mithradates VI - Roms perfekte fjende


SHS3fors

Redigeret af Jakob Munk Højte
Aarhus University Press 2005


Mithradates VI af Pontos (132-63 f.Kr.) var Roms sidste alvorlige udfordring i kampen om kontrollen over Lilleasien og det østlige Middelhavsområde i århundredet før vor tidsregnings begyndelse.
Historien skrives som bekendt af sejrherrerne og kilderne tegner derfor generelt et billede af Mithradates som en uligevægtig, despotisk tyran. Fire antikforskere sætter i denne bog nyt lys på overleveringen om en af antikkens store personligheder - en historie hvor ikke alting er, hvad det giver sig ud for at være.

 

 

Udskriv forord        Download pdf-filer        Bestil bogen          Anmeldelser    

 

 

Sortehavsstudier 4

Dion af Prusa. En græsk intellektuel mellem Rom og Sortehavet


SHS4fors
Redigeret af Jesper Majbom Madsen & Tønnes Bekker-Nielsen
Aarhus University Press 2006


Dion af Prusa eller Dion Chrysostomos - den hvis tale er guld - er, som tilnavnet siger, en af antikkens mest fremtrædende retorikere.

Hans 80 bevarede taler giver læseren et indblik i, hvordan et medlem af den græske elite oplevede kulturmødet mellem Rom og den græske verden og livet på den lokalpolitiske scene. I bogen giver fem antikforskere deres bud på, hvordan talerne skal forstås i en politisk, filosofisk og kulturl sammenhæng.

 

 

Udskriv forord        Download pdf-filer        Bestil bogen          Anmeldelser       

 

 


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: