Personal tools
You are here: Home Publications Books SHS 1
Document Actions

SHS 1


På randen af det ukendte


SHS 1 omslag
Redigeret af Tønnes Bekker-Nielsen & George Hinge
Aarhus University Press 2003

Sortehavet lå ved den yderste rand af den græsk-romerske verden. Gennem det meste af oldtiden havde man kun uklare forestillinger om Pontos Euxeinos, "Det gæstmilde Hav", og om de folkeslag der boede omkring det. I denne bog fortæller fem antikforskere om hvordan Sortehavsregionens geografi og etnografi blev beskrevet hos fem antikke forfattere: Herodot (ca. 484-425 f.Kr.), Xenofon (ca. 430-355 f.Kr.), Strabon (ca. 64 f.Kr.-24 e.Kr.), Ptolemaios (ca. 100-170 e.Kr.) og Ammianus Marcellinus (ca. 330-400 e.Kr.).
Indhold og download af pdf-filer


Omslag

Kort

Kolofon (s. 1-4)

Forord (s. 5-7)

Indhold (s. 9)


Jakob Munk Højte
Om forsidebilledet (s. 11-12)


George Hinge
Herodots skythiske nomader (s. 13-33)


Bodil Due
Kulturmødet mellem græker og barbar hos Xenofon (s. 35-42)


Jan Willem Drijvers
Strabon om Sortehavet (s. 43-54)


Tønnes Bekker-Nielsen
Ptolemaios fra Alexandria og hans samtidige (s. 55-66)


Arne Søby Christensen
Ammianus Marcellinus' beretning om Sortehavsegnene (s. 67-83)


Litteratur etc. (s. 85-96)Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: