Personal tools
You are here: Home Publications Books SHS 2
Document Actions

SHS 2


Mennesker og guder ved Sortehavets kyster


SHS2forsideRedigeret af Jakob Munk Højte og Pia Guldager Bilde
Aarhus University Press 2004


Sortehavet var i antikken mødested for flere forskellige kulturer. I steppelandet nord for Sortehavet boede skythiske nomadestammer, langs hele kyststrækningen anlagde grækerne kolonier og i sydøst gjorde Persien sin indflydelse gældende. I dette kludetæppe af kulturpåvirkninger tog vante religiøse forestillinger nye former, når de skulle tilpasses lokale forhold. Fem antikforskere behandler i denne bog forskellige aspekter af det religiøse liv, som det udspillede sig ved Sortehavets kyster.


Indhold og download af pdf-filer

Kolofon (s. 1-4)

Forord (s. 5-8)

Indhold (s. 9)


George Hinge
Sjælevandring Skythien tur-retur (s. 11-27)


Pia Guldager Bilde
Templer ved Sortehavet (s. 29-51)


Vladimir F. Stolba
Guderne i Chersones: Parthenos og Herakles (s. 53-64)


Lise Hannestad
Hverdagsguder. Græske terrakotter ved Sortehavet (s. 65-74)


Jakob Munk Højte
Tempelstater i Pontos: Komana Pontike, Zela og Ameria (s. 75-97)


Litteratur, transskription, forfatterne, register over geografiske navne, register over person- og gudenavne, register over skriftlige kilder (s. 98-115)Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: